Mszyce na roślinach domowych

Nawet przy najlepszej pielęgnacji roślin nie można wykluczyć pojawiania się mszycy. Są one najczęściej występującymi szkodnikami roślin pokojowych. Do rodziny mszyc zaliczanych jest około 600 gatunków. Ich inwazji towarzyszy zawsze lepka warstwa pokrywająca liście. Mszyce żerują na różnych częściach rośliny. Szkody powstają w skutek pobierania przez mszyce soku z rurek sitowych i poprzez oddziaływanie śliny. Uszkodzenia te prowadzą następnie do powstania zmian chorobowych w wyglądzie rośliny. Ślina powoduje zmiany koloru i kształtu liści, szczególnie dotyczy to młodych roślin. Liście są zniekształcone i zwinięte. Pędy kurczą się, a kwiaty są brzydkie i karłowate.

W walce z mszycami ważne jest wczesne ich rozpoznanie i odizolowanie zaatakowanej rośliny od pozostałych. Jeśli na roślinie znajduje się niewielka ilość mszyc można je spłukać wodą o temperaturze pokojowej. Procedurę tę trzeba najczęściej powtarzać kilkakrotnie. Inną metoda jest użycie roztworu spirytusu i szarego mydła. Należy rozpuścić 20g szarego mydła w 1 litrze ciepłej wody i dodać 10ml denaturatu. mydło można zastąpić detergentem. Roztworem tym spryskuje się lub myje liście. Po zabiegu roślinę należy spłukać letnią wodą. Większa inwazja mszyc wymaga użycia bardziej drastycznych metod. Zaatakowane rośliny trzeba spryskać środkiem ochrony roślin. Zabieg ten trzeba powtórzyć by zwalczyć również larwy. Spryskiwanie powinno być przeprowadzane zawsze na wolnym powietrzu.

Należy też uważnie przeczytać dołączone do preparatu ulotki i ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa.